Archive for the Ekonomia Category

ANGAŻOWANIE SIĘ W WYMIANĘ

Kapelan obozowy na przykład, stwierdził, że mógł wymienić paczkę papierosów na funt sera w jednym baraku, sprzedać ser za półtorej paczki w drugim baraku i wrócić do swego baraku z większą liczbą papierosów niż ta, z którą wyruszył. Chociaż działał we własnym interesie, dostarczył ludziom w drugim baraku coś, czego potrzebowali  więcej sera, niż mieliby w innym przypadku. Faktycznie, ceny sera i papierosów różniły się częściowo dlatego, że nie wszyscy mogli się swobodnie spotykać. Wykorzystując rozbieżność cen, kapelan przesuwał zapas sera znajdujący się w obozie z pierwszego baraku, gdzie byl on warty mniej, do drugiego baraku, gdzie był warty więcej. Wszyscy angażujący się w wymianę korzystali z handlowej działalności kapelana.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

PRZEDSIĘBIORCZO NASTAWIENI

Niektórzy przedsiębiorczo nastawieni jeńcy gromadzili zapasy papierosów. Wykorzystywali* je do wykupywania zawartości paczek z darami krótko po ichprzekazaniu jeńcom a następnie sprzedawali je na krótko przed dniem rozdzielania v paczek po wyższych cenach/ Przedsiębiorca jest to osoba zajmująca się działalnością ”gospodarczą, któraodkrywa potencjalnie zyskowne możliwości, organizuje i kieruje przedsięwzięciami mającymi produktywny charakter. Choć owi przedsiębiorczo na­stawieni więźniowie realizowali swe własne prywatne interesy, podobnie jak i kapelan, przyczyniali się oni do polepszenia bytu innych więźniów. Wykupywali paczki wtedy, gdy inni chcieli się ich pozbyć i sprzedawali je, gdy innym zaczynało brakować.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

RÓŻNICA CEN

Różnica między niską ceną, po której kupowali, a wysoką, po której sprzedawali, była bodźcem, którego potrzebowali by prowadzić handel, gromadzić zapasy i podejmować ryzyko tego, że ceny zawartości paczek mogły nie wzrosnąć. Wkrótce jeńcy zaczęh wykorzystywać papierosy w charakterze pieniądza, wy­rażając ceny w paczkach lub damkach paczek (tylko podlejsze gatunki papierosów były wykorzystywane w tym celu, lepsze gatunki palono). Ponieważ papierosy były ogólnie akceptowane, żołnierz, który potrzebował mydła, nie musiał już więcej szukać tych, którzy byliby skłonni wziąć jego słoik dżemu; mógł kupić mydło za papierosy.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

PRYMITYWNY SYSTEM

Nawet niepalący zaczęli przyjmować papierosy jako zapłatę. Ten prymitywny system pieniężny dostosowywał się spontanicznie do zmian podaży pieniądza. W dniu, w którym Czerwony Krzyż dzielił nowe dostawy papie- rosów, ceny rosły, odzwierciedlając wpływ nowych pieniędzy. Po bezsennych nocach wypełnionych nasłuchiwaniem pobliskich bombardowań, gdy zdenerwowani jeńcy wypalali swoje zapasy papierosów, ceny spadały. Radford spostrzegł powstawanie pewnej formy porządku społecznego w wyniku tych spontanicznych, dobrowolnych  i zupełnie nie sterowanych odgórnie wysiłków. Nawet w niesprzyjających okolicz- nościach dało się zaznaczyć ludzkie dążenie do wzajemnie korzystnych interakcji międzyosobowych.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

DZISIEJSZE RYNKI

Dzisiaj rynki dla szeregu nowych i używanych produktów powstają spontaniczme w bardzo podobny sposób. Pod koniec każdego semestru można znaleźć studentów uczelni wymieniających między sobą książki, lub też stojących w kolejce do księgarni by odsprzedać książki, które kupili na początku roku. ‚Sprzedaż garażowa”prak­tykowana jest obecnie w prawie wszystkich miejscowościach Ameryki. Faktycznie, podobnie jak kapelan w obozie jenieckim, wielu ludzi kupuje na wyprzedaży garażowej .po to, by dostać coś, co będzie można sprzedać później gdzie indziej, oczywiście po wyższej cenie. Ponad dwieście lat temu Adam Smith naszkicował obraz społeczeństwa, które przypominało owe rynki w obozie jenieckim, w swoim klasycznym dziele „Bogactwo narodów”. Smith, uważany za pierwszego ekonomistę w historii zastanawiał się nad przyczynami powstawania rynków i ich wpływem na dobrobyt społeczny. Od­powiadając na tę kwestię, sformułował on problem ekonomiczny.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

PROBLEM EKONOMICZNY

Nasz świat nie jest nawet w przybliżeniu tak zamknięty jak obóz jeniecki opisywany ] przez Radforda, ale nie jest on również ogrodem Edenu. Większość z nas jest stale zajęta zarabianiem na żywność, ubranie i mieszkanie, które są niezbędne dla naszej egzystencji, nie mówiąc nic o rzeczach, które chcielibyśmy mieć – magnetofonie, video;czy które chcielibyśmy przeżyć,, na przykład – wieczór na mieście. Gdy poważnie pomyślimy o otaczającym nas świecie, możemy poczynić dwie ogólne obserwacje. Po pierwsze, świat jest mniej lub bardziej skończony w swych wymiarach a istniejące w nim zasoby są ograniczone w swej wielkości. Zasoby są to rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

W PRODUKCYJNY SPOSÓB

Ziemia obejmuje obszar powierzchni ziemi i .wszystko to, co w naturze jest użyteczne w procesie produkcji – minerały, chemikalia, rośliny itd.. Praca (niekiedy określana mianem siły roboczej) obejmuje każdy sposób, w jaki ludzka energia, fizyczna lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana. Kapitał (dobra inwestycyjne) obejmuje wszelki wynik procesu produkcyjnego, który przeznaczony jest do później­szego wykorzystania w procesie produkcyjnym. Budynki i wyposażenie – rzeczy produkowane do produkowania innych rzeczy – stanowią przykłady tych wytwarza­nych przez człowieka środków produkcji. Technologia to wiedza, jak zasoby mogą być łączone w produkcyjny sposób.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

DŁUGA LISTA

Do tej listy niektórzy ekonomiści dodaliby piątą kategorię, talent przedsiębiorczo­ści. Przedsiębiorca odgrywa kluczową rolę w powodzeniu każdej gospodarki, szczegól­nie jeśli opiera się ona na działaniu rynków. Jako że przedsiębiorcy odkrywają bardziej efektywne i zyskowne sposoby organizowania zasobów dla wytwarzania dóbr i usług, które ludzie są skłonni kupić, często są sami uważani za swoisty zasób. Drugą naszą ogólną obserwacją jest to, że w przeciwieństwie do fizycznych ograniczeń świata, ludzkie chęci są nieogranicżone. Sam przypuszczalnie chciałbyś posiadać książki, notatniki, długopisy i kalkulator, może nawet komputer o pojemności pamięci 640 K z twardym dyskiem o pojemności 20 megabajtów.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!