Archive for the Ekonomia Category

NIEWIELE FIRM PRYWATNYCH

Niewiele firm prywat­nych byłoby skłonnych produkować w podobnych okolicznościach, ponieważ nie byłyby one w stanie sprzedać wystarczająco dużej części wyrobów by pokryć koszty. W konsekwencji rząd musi podjąć wytwarzanie i płacenie za dobra publiczne. Obrona narodowa jest przykładem czystego dobra publicznego, w tym sensie, że prawie każdy członek społeczności może z niego korzystać. Korzyści z wielu usług rządowych uzyskiwane są jedynie przez część ludności, i to niekoniecznie przez tych, którzy dostarczają dane dobro. Do tej kategorii zaliczałoby się dbanie o stan środowiska naturalnego,-oświatę i opiekę społeczną. Argumentem za świadczeniem tych usług przez rząd jest fakt, że wymiana rynkowa niektórych dóbr i usług oddziałuje na ludzi, którzy nie są nabywcami i sprzedawcami danych dóbr.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE

Korzystne efekty zewnętrzne określone są mianem korzyści zewnętrznych. Korzyści zewnętrzne są to korzyści uzyskiwane z produkcji i konsumpcji otrzymywane przez ludzi niezaangażowanych bezpośrednio w produkcji, konsumpcji lub wymianie dobr. Są to korzystne efekty uzyskiwane przez jakąś osobę (osoby) trzecią. Oświata jest dobrym przykładem usługi, która zapewnia korzyści zewnętrzne. Pomaga zarowno uczącym się jak i pozostałym członkom społeczności. Oświata wyposaża ludzi w bardziej produk­tywne umiejętności zawodowe i przygotowuje ich do pełnienia przez nich powinności obywatelskich. Skutki korzyści zewnętrznych mogą zostać zilustrowane graficznie. Załóżmy, ze krzywa popytu Dx z rysunku 4.2 odzwierciedla prywatne korzyści rodzicow i ich popyt na kształcenie swych dzieci.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!