Archive for the Ekonomia Category

PRZEDSTAWIONE POJĘCIE

Poang. scarcityjako pojęcie przeciwstawne pojęciu powszechnej obfitości, nieograniczonej dostępności, a nie jako przeciwieństwo gęstości (przyp.tłum). wiedzieć, że chcesz kupić nowy kalkulator, ponieważ jest on potrzebny na zajęciach ze statystyki i nawet twoi koledzy (tym bardziej pracownicy firm Hewlett Packard czy Casio) nie wiedzą o twoich zamiarach. Możesz być także jedyną osobą, która wie jaką ilością siły roboczej rozporządzasz, co określone jest tym, jak długo i jak intensywnie jesteś skłonny pracować przy wykonywaniu różnych prac. Jednocześnie mozesz niewiele wiedzieć na temat chęci i zasobów, które mogą odczuwać, lub którymi mogą dysponować inni ludzie w twoim kraju i na świecie. Zanim może zostać dokonana efektywna alokacja zasobów, informacja, którą posiadamy na temat naszych in­dywidualnych chęci i zasobów musi być w jakiś sposób zakomunikowana innym.

 

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

WIĘKSZOŚĆ LUDZI

Wieża stereo, samochód, więcej ubrań, bilet samolotowy do domu, miejsce na widowni dużego koncertu lub meczu – przypuszczalnie można by długo powiększać tę listę, szczególnie jeśli sobie zdasz sprawę, jak wiele rzeczy podstawowych, np. trzy dobre posiłki dziennie uważasz za coś oczywistego .Faktycznie, większość ludzi chce mieć dużo więcej niż będą kiedykolwiek w stanie mieć. Jedną z nieuniknionych charakterystycznych cech życia jest fundamentalny fakt rzadkości. Rzadkość jest to fakt, że nie możemy mieć wszystkiego co chcemy, przez cały czas. Inaczej mówiąc, po prostu nie ma wszystkiego w takiej ilości, żeby można było wszystko mieć. W konsekwencji społeczeństwo stoi przed kilkoma kwestiami, których nie da się uniknąć.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

NIEUNIKNIONE PYTANIA

  1. Co będzie wytwarzane? Więcej armat czy więcej masła? Więcej szkół czy więcej więzień? Więcej samochodów czy więcej ‚dzieł sztuki, więcej podręczników czy więcej „specjalnych atrakcji sobotniej nocy?” W jaki sposób te rzeczy będą wytwarzane, biorąc pod uwagę zasoby znajdujące się w naszej dyspozycji? Czy będziemy wykorzystywać duże ilości pracy i niewielką ilość energii mechanicznej czy odwrotnie?Kto otrzyma dobra i usługi, które będą wytwarzane? Czy będziemy je dzielić po równo? Jeśli nie, to na jakiej innej zasadzie będziemy je dzielić?Być może najważniejszą’kwestią pozostaje, jak będziemy odpowiadać  na te pytania? Czy damy pole indywidualnej wolności wyboru, czy też będziemy podejmowali te decyzje kolektywnie? Na te pytania nia ma łatwych odpowiedzi. Większość z nas spędza swoje życie próbując odpowiedzieć na nie na poziomie indywidualnym.
Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

POŚWIĘCENIE CZASU

Na co powinienem poświęcić czas – na studiowanie czy na spacer przez las? Jak powinienem studiować w bibliotece czy w domu słuchając-jednocześnie muzyki z radia? Kto ma korzystać z moich wysiłków – ja czy moja matka, która pragnie, bym odniósł sukces? Czy mam życ według zasad czy według zwyczajów? Przeżywać każdy dzień tak jak on przychodzi, czy planować jego przebieg z góry? W szerszym znaczeniu, te kwestie mają fundamentalne znaczenie-nie tylko dla danego człowieka, ale dla wszystkich nauk społecznych, szczególnie ekonomii. Pojęcie rzadkości stanowi korzeń ekonomii. Ekonomia jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością – brakiem nieograniczonej dostępnosci dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobow w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci aby zasopokoić ich tyle, ile jest w danej sytuacji możliwe.                                                                                  .                 ,

 

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

PROBLEM ALOKOWANIA ZASOBÓW

Problem alokowania zasobów między konkurujące ze sobą chęci me jest taki prosty jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Czytelnik może pomyśleć, ze ekonomia jest badaniem, jak jedna osoba lub mała grupa osób dokonuje fundamental­nych społecznych wyborów co do wykorzystania zasobów. Nie o to chodzi. Problem polega na tym, że mamy informacje o naszych chęciach i zasobach znajdujących się naszej dyspozycji, które mogą być nieznane nikomu więcej.  „Oczekując naszego jadła czy napoju nie liczymy na dobrą wolę rzeźnika, piwowara czy piekarza, ale na ich ! dbałość o własny interes. Odwołujemy się do ich miłości ‘ I własnej, a nie do ich humanizmu i nigdy nie mówimy im o naszych potrzebach,’ale o ich korzyściach .Gdy ten passus z dzieła Adama Smitha „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” (1776) wyłą- | czymy z kontekstu, jak to czyni się bardzo często, może | on sugerować bardzo wąski, cyniczny pogląd na temat ludzkich zachowań.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

W CAŁYM KONTEKŚCIE

Jednakże, jeżeli przeczytamy je w całym kontekście, twierdzenie Smitha ma po prostu charak- I ter logiczny. W złożonym, skomplikowanym wewnętrznie społeczeństwie nie może po prostu polegać na dobroci innych przy zaspokajaniu wszystkich swych chęci i po­trzeb. Ludzie są skłonni do dobroczynności – przynajm- ? niej większość z nich – ale odczuwają również ogranicze­nia. Jak ujął to Smith, pojedynczy człowiek ”cały czas potrzebuje współpracy i pomocy wielkiej liczby (ludzi), podczas gdy całe jego życie ledwo wystarcza do zdobycia przyjaźni kilkudziesięciu! … Z większym prawdopodo­bieństwem uda mu się osiągnąć sukces jeśli pobudzi ich osobisty interes i przekona ich, że robienie tego, na czym mu zależy, leży w ich własnym, osobistym interesie”.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

ADAM SMITH

Smith postrzegał rynek jako sposób nawiązywania współpracy między obcymi sobie ludźmi. ”Daj mi to, co chcę, a dam ci, co ty chcesz” jest propozycją, która leży u podstaw każdej transakcji rynkowej. Rzeźnik, piwowar i piekarz mogą nie znać osobiście swych klientów, ale dążąc do realizacji swojego własnego interesu dostarczają mięsa, piwa i chleba, których potrzebują inni by posilić się przy swym stole. W czasach Smitha przeważała opinia. że w wymianie handlowej jedna strona zyskuje kosztem drugiej. Smith   producentami utrzyma zyski i ceny na niskim poziomie, tak że konsumenci nie będą nadmiernie obciążeni. W uję­ciu Smitha, własny interes działa jak „niewidzialna ręka”, która skłania poszczególne jednostki do tego, by pracow­ały na rzecz wspólnych korzyści przez dążenie do osiąga­nia własnych.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!

POCZUCIE ODNOSZENIA KORZYŚCI

Smith uznawał konieczność istnienia rządu, ale tylko dla zapewnienia obrony narodowej, dla sprawowania administracji i wymierzania sprawiedliwości, oraz dla realizacji pewnych kluczowych prac publicznych, które nie mogą być efektywnie zrealizowane przez rynek, takich jak drogownictwo i oświata. Sprzeciwiał się więk­szemu angażowaniu rządu z trzech powodów. Po pierw­sze, działalność rządu oznacza kolektywne podejmowa- nie decyzji, co przeciwstawia się interesowi własnemu jednakże argumentował, że jeśli obie strony dokonują wymiany dobrowolnie i każda daje coś wartościowego otrzymując również coś wartościowego, obie strony mają poczucie że odnoszą korzyści. Mogą nie być tak zamożni jak by chcieli, ale’ ich sytuacja materialna poprawia się w wyniku transakcji. Przy pomocy handlu otrzymali coś, . co chcieli, ale sami nie byli w stanie wytworzyć.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!