FORMOWANIE ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ

Mówiąc o formowaniu się świadomości narodo­wej, ma się najczęściej na myśli tylko tak zwane „niższe” warstwy społeczne, tak jakby tylko one tej świadomości u początku procesu jej formowania się — gdzieś w końcu w. XVIII w Polsce — nie miały i dopiero powoli ją zdobywały. Nie tak, a ra­czej nie tylko tak było, problem jest o wiele bar­dziej skomplikowany. Nie mamy badań nad świa­domością narodową szlachty polskiej w końcu w. XVIII, nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, jaka jej część tę świadomość posiadała. Ileż mamy faktów jaskrawię świadczących, że wielu u jej szczytów tej świadomości nie posiadało. Nie miał jej książę August Sułkowski, gotów pomóc w pierw­szym rozbiorze za udzielne dla niego księstewko gdzieś w Europie, ani ostatni hetman wielki koron­ny Ksawery Branicki, ani ostatni hetman polny li­tewski Józef Kossakowski, wkraczający do War­szawy na czele wojsk rosyjskich jako ich generał w r. 1792, ani wielu innych.

Witam u mnie! Bardzo mi miło, że tematyka mojego bloga Cie zainteresowała! Mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a jeśli potrzebujesz rady albo mojej opinii to skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontaktowego. Miłego czytania!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.